"Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χαρτογραφήσει σωματικές (υλικές) σχέσεις στο χώρο και την επίδραση που έχει μια τέτοια διαμεσολάβηση στην ανθρώπινη εμπειρία αντίληψη και μνήμη". Lov Manovich
Το έργο είναι αντιδρούσα εγκατάσταση, εξομοίωση της φυσικής πράξης της ζωγραφικής με παραδοσιακά μέσα μελάνι και πινέλο από ένα τεχνητό σύστημα. Μελέτη της συμπεριφοράς ενός συστήματος λογισμικού, ηλεκτρομηχανικών μερών, τυχαίας επίδρασης στον προγραμματιστικό κύκλο, τυχαίου λάθους.
Το αισθητικό αποτέλεσμα όπως και η αισθητική της μηχανικής συμπεριφοράς δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, παρά μόνο ως παράγοντας σε ένα συγκριτικό σύστημα ζωής – μηχανής.

Ερευνά τη σχέση ανθρώπινης δραστηριότητας και τροποποιημένης εκτέλεσης λογισμικού βάσει της τυχαίας χρονικής στιγμής επίδρασης στον προγραμματιστικό κύκλο. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση δίνει ρυθμό στην απεικόνιση. Το τυχαίο λάθος, (βηματικών κινητήρων) οι τυχαίες μεταλλάξεις της κίνησης εξελισσόμενες λόγω της επανάληψης, προσδίνουν την ιδιότητα της συμπεριφοράς στο σύστημα. 2 αισθητήρες (διάδραση) δυο
παράμετροι οι όποιοι επεμβαίνουν όταν ενεργοποιούνται, αλλάζοντας τον κύκλο του προγράμματος κατά τυχαίο τρόπο ως προς το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο του προγραμματιστικού κύκλου που θα τροποποιήσουν. Η αντίδραση του συστήματος σε κάθε ενεργοποίηση αισθητήρα έχει και αυτό εκτός από το στοιχειό της επικοινωνίας, την παράμετρο της συμπεριφοράς. Χάρις του τυχαίου σημείου του κύκλου εκτέλεσης η αντίδραση είναι ποικίλη. Είναι γεγονός ότι δε δημιουργήθηκαν αντίτυπα όπως κανείς θα περίμενε αλλά διαφορετικές ζωγραφιές. Αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες, στην επέμβαση στον χρόνο τερματισμού της διαδικασίας, στο τυχαίο λάθος που ως μορφή δημιουργεί μοναδικότητα τουλάχιστον σε μεγάλο αριθμό επαναλήψεων, στον αριθμό των έργων. Η επανάληψη δίνει το ρυθμό αλλά το τυχαίο λάθος ανυψώνει το αποτέλεσμα σε αφηρημένη δημιουργία. Ωστόσο δημιουργήθηκαν εικόνες αισθητικά συμπληρωματικές ως προς την πρόθεσή μας και μεταλλαγμένες ως προς την προσωπική αισθητική. Η μηχανή ξεφεύγει από την διαδικασία παραγωγής, αξιοποιώντας τον τυχαίο παράγοντα, ο όποιος ως μορφή, μας συμπληρώνει.

 nikospapadopoulos2009 1

 

nikospapadopoulos2009 2