Δημόσια αγάλματα, ένα συμβολικό θέμα της βίας: το παράδειγμα των αγαλμάτων της Ιωάννας της Λωραίνης στο Παρίσι μεταξύ 1870 και 1914 . Ιωάννα της Λωραίνης : πολιτικό σύμβολο, πολύπλευρη, τόσο ενσάρκωση του έθνους πολεμιστή, η κόρη του ενάρετου Βίου , πολεμοχαρής άνθρωπος, θύμα του πάθους της Χριστιανικής Εκκλησίας, αφιερωμένη στο βασιλιά της και προδομένη από τον ίδιο. Και το άγαλμά της, το ενδιάμεσο αντικείμενο μεταξύ της τέχνης με το κοινό μνημείο, είναι ένα σημείο κρυστάλλωσης, σηματοδοτώντας ένα σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο θα εκκολαφθούν ορισμένες συμπεριφορές που διεκδικούν η Δημόσια τέχνη να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτικών συγκρούσεων.

 @nikospapadopoulos (42)

Σειρά , Πόλεμος των αγαλμάτων, 2017, Νίκος Παπαδόπουλος

@nikospapadopoulos (24)

Το έργο έχει αναφορά στο έφιππο ανδριάντα της Ιωάννας της Λωρραίνης, έργο του Γάλλου γλύπτη Εμμανουήλ Φερμιετ (Frémiet 1824-1910).

 

Τα έργα είναι ερμηνεία του ΜΝΗΜΕΙΟΥ του έφιππου ανδριάντα του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, Τα μνημεία είναι σύμβολα των πολιτισμών τους. Οι κοινωνικές σημασίες των μνημείων είναι σπάνια σταθερές και συχνά η σημασια τους αμφισβητειται, ή διαφέρει σε διαφορετικές κοινωνικές, πολιτικές, εθνικές οντότητες.
Η δημοκρατία, δεδομένου ότι δεν λειτουργεί μέσω της εντολής ή εξαναγκασμό, απαιτεί μάλλον μια διαρκής ανανέωση των συνόλων συμβόλων - συμβόλων που απευθύνονται σε ανθρώπους και θα τους εμπνεύσει σε μια αίσθηση του ανήκειν και της ταυτότητας.